Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.08.2016 23:16 - Едно разсъждение за етимологичното значение на думите „трак“ и „траки“
Автор: talasin Категория: История   
Прочетен: 3905 Коментари: 5 Гласове:
7

Последна промяна: 11.08.2016 17:32

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

  Едно разсъждение за етимологичното значение на думите „трак“ и „траки“            

От преди Р.Х. в историографията циркулират думите „траки“, „трак“, „тракиец“, „тракийка“, „тракийци“ и „тракийски“ (на различни езици, но и като име на български език на народ или човек от точно определена етническа група). Известно е, че тези думи първи употребява Омир, описвайки едни от участниците в известната Троянска война, която се е водила 12 века преди Р.Х., в района на малоазийския бряг на Пропонтита и малоазийска Дардания, сега Мраморно море и източният бряг на Дарданелите. Дори една географска област от древни времена е известна с името „Тракия“, което тя е придобила в историографията, като областта която е обитавана от тези хора. Но освен в нея редица автори от древността, та до наши дни разполагат тези хора и техните държавни образувания през вековете не само в тази географска област, но и на редица други географски области, които нямат нищо общо с името „Тракия“, освен някаква непосредствена близост до нея, но и на много по-отдалечени разстояния, с една дума „през планини и равнини, през реки и морета“ на Балканския полуостров, Мала Азия и в земите на север от средното и долното течение на р. Дунав и бреговете на Черно море. Проверката по речниците за гръцки, български и други езици за използване на думите "траки", мн.ч. или "трак" ед.ч., (на бълг. език,) като самонаричане или адекватни на името, с което се разпознава античното, ранно- и средновековно население, обитаващо споменатият ареал, показва че това никъде не е засвидетелствано. Но съществувайки в историографията от тези споменати периоди, по всичко изглежда, да е екзоним, наименование дадено на това население от чужди етнически нему „кръстници“ – автори на различни писания, откривайки в него еднакви език (граматика, лексика и синтаксис) за общуване, разбира се, със съответните наречия, поведение и обичаи, облекло, предмети за употреба, отглеждани земеделски култури и животни за изхранване, придвижване и военни цели. За първи път думите се появяват в историографията от авторите на елинските текстове след Омир, независимо че се приписват нему. Преди него и по неговото време, VIII в. пр.н.е. ( например от Хезоид и Ликург) не са известни автори, в чиито писмени паметници, а и в лапидарни такива, да се споменават тези думи на елинският или някакъв друг език. Това означава времето преди "тъмните векове" и "архаичния период" в старогръцката история. Следва да отчетем, че оригинал на писмен паметник, чийто текст да е написан лично от Омир не съществува, колкото и да се свързва с неговото име. Известното от него, Илиада, Одисея и останалото не споменато, е редактирано от Хекатей - старогръцки писател, историк, географ и политик, родом от Милет 550 - 476 г. пр.н.е., т.е. 3 века след Омир. А употребяващият тези понятия Херодот, когото цитират почти всички историографи, е роден 484 г. пр.н.е. Последното означава, че тези споменати думи са "доизродени" от Хекатей. Проверката в речниците с гръцки думи показа, че думата : "τράκ"“)   означава - страх, плахост, боязливост, задръжки, подтиснатост, нервност (сценична треска), свистенето на бича, паразитизъм, тунеядство, измама с пари и др., но никъде като обобщаващо име на човек от друго племе или друга народност!!! А другата дума с подобно звучение:   "τράκο, τράκος" пък означава - сблъсък, неприятности, кавга, разпра стигаща до побой и др. Въобще думите с корена "τράκ-" са само няколко, но с нито една от тях не се нарича индивид от някаква друга народност, различна от тази на елините.  

Другите гръцки думи с подобно звучене са: 


 „θράκ"|α, ~ια ή  (с „θ – ф или т“), означаващо   - жар, горящи въглени; сгурия, угаснали въглени, пепел

Θράκη“       - Тракия                   

θρακ|Ίάς, ~ίας ό“, означаващо  - северен вятър (духащ от страната на Тракия);

θρακικός, ή, ό[ν], θράκιος, ία, ον -  тракийски;

ΘρακιώτΙΙης ό, ~ισσα ή - траки{ец, -йка.

           Възниква недоумение, свързано с това, от къде Херодот знае, че този народ има това име, след като преди него, не е известно някой друг да е споменавал тези думи, като „ΘρακιώτΙΙης. Никъде в оставеното от него няма подобна информация. Остава известното му да е от „хекатеевият Омир“.

 

От известното в речниците, които обесняват значението на думите с гръцки  произход, става ясно, че "τράκ" е обидно понятие, което е използвано от пришълците от Етиопия и Египет, обявили се за „еллини“, за да покажат отношението си към местното население, като го охарактеризират с такива обидни и позорящи ги думи.

Това не е изключение в практиката на елините. По същият начин, те са охарактеризирали и обитателите на северните брегове на Черно море като "савромат и савромати", което означава "гущероок или гущерооки". Който е изследвал Боспорското царство, сигурно е видял, колко негови владетели са именувани като "Савромат" на гръцки или "Гущероок" на български език. 

Съоветното обидно значение на дума,  за охарактеризиране на тези "ελλην – елин или ελληνες - елини" със съответните гръцки окончания, има  и нашата българска дума "грък". От най-раннаа древност това население, винаги се е самонаричало елини, пък били те йонийци, еолийци, милетци, тесалийци, епирци и т.н., но не и гърци. Думата „грък“ е възприета от старобългарският език в останалите, произтичащи от него езици, като „грек“ – в руския, „грци“ – сръбски и в същите съчетания на тези звуци – „г, р, к, ц“, но съобразно с използваните писмени знаци и звуци за тях, в полски, чешки, хърватски, словашки, словенски, румънски, италиански, че и в другите латински езици. Това може да се установи от справките от подобаващите етимологични речници (без обаче да се представя  българската й простонародна етимология).

Простонародното значение на споменатото обидно значение на думата „грък“ съм изпитал лично в детството си. Поради обстоятелството, че предците ми, по бащино коляно, са от чисто българското с. Търново, Узункюприйско. На почти всяка моя проява в детството ми, на нещо извън нормите на благоприличието, покойният ми дядо Петко ме „награждаваше“ с „грък“, като нещо укоряващо.

Ако си послужа с написаното от Прокопий от Кесария, който ненавиждал Юстиниян, което личи от неговите „Тайната история“ и “Anecdota“. Той, Юстиниян, не бил грък или римлянин. Никога не посетил Рим. Не уважавал и гръцката култура. Показвайки отошението на Юстиниян Велики към това племе в своята Anecdota, Прокопий споделя, че когато Юстиниян мразел някого го обинявал, че е „грък“: „сякаш беше изключено за човек от Гърция да бъде свестен.

Дядо ми Петко е раждан по време на „мурабето“ – Руско-турската война от 1878-77 г. и като пеленаче, след Берлинския конгрес, е пренасян от прадядо ми Иван Стоилов и прабаба ми Невена от с. Търново до с. Горни Луковит, сега град, и от своите родители, дядовци и баби е възприел това отношение, към несвестните постъпки на хората, а и ни го е предал, та си го спомням през всичките 64 г. след кончината му. Вечна му памят. С годините разбрах, какво е искал да изрази и то не се различава от това на Юстиниян или Управда, както се оказва рожденното му име, според „Iustiniani Vita“ (Житието на Юстиниян), написана от епископа на Сердика Богомил или Теофил.

Между другото, в родния ми град, когато станеше дума от коя махала съм и от кой род, обичайната реакция на питащият, след отговора ми, беше от рода: „аха, от тракиянската или от тракиянците“. Тъй като всички от рода ни са станали бежанци и се заселили в една и съща махала в споменатото населено место. Никога не съм чул някой от тях или от другите махали да казва: „траки или траките“. Прави впечатление, че и на латинските езици, за тези хора се изписва: „Thracian”.

А то за обикновеният българин е била и съответната ответна реакция на незаслужено отношение от обидните думи, които е получавал от представителите на елинското население, особено от фанариотите, което отношение е останало от най-древни времена.  

Гръцката дума "γρέκι" (употребявано по руски и изговорено на български език греки)  има съвсем различни етимологични значения, като: кошара (за животни); лагер, бивак, паркинг; къща, жилища, жилища; колиба; временни убежища; място на пребиваване, местоживеене, до като "Гραικός" е със значението "грък", както и думата за самонаричането им Έλλην (-ος) ό, ~ίς (-ίδος) ή, ~ας ό, ~ίδα ή - елини, възприемано и използвано в ежедневието от нашият обикновен народ като "грък, гръкиня", с обидното й значение като дивак, варварин или най-общо лош човек, а от "учените глави" преобразувано, вероятно от криворазбрано благозвучие, на "гърк или гъркиня“, както и „гърци", което е наводнило "научната" литература, размивайки и игнорирайки първоначалното му и изконно значение на "лош, долен човек". Близко по звучение до него е и илирийско-тракийската дума „Vrag“, включваща някои от споменатите по-горе звуци, но със същата или подобна на нея етимология – дявол или злодей.

Има още едно предположение за произхода на споменатият екзоним. То е свързано с името на едно съседно, местно и по-старо от елините население, обитаващо, северно на елините, в района на Долна Македония и южните брегове на полуострова на Бяло море. От летописите и картите известното име на това население е „Dersei“-те, „дерзейте“, „дерзики“ и др. подобни, както и много близко до тракийската дума „дерзас“. Всички тези имена са свързани с понятието дързост, дръзко и др. от този род. Ето и думите на гръцки език, които звучат много близко до тези, които са посочени по-горе с начална буква „θ“:

θράσος I τό 1) (с „θ“ – фита > фрасос)   -дързост, наглост, нахалство

Θρασύς, εΐα, ύ 1 . (фраси)  - дръзък, нагъл, нахален; 2. (о) наглец, нахал

Θρασύτητα [-ης (-ητος)] ή (фраситиса) -дързост, наглост, нахалство

За отбелязване е, че 1868 г. Стефан Веркович публикува една своя статия под името: „Описание быта болгар населяющих Македонию“, в която описва 10 български рода, обитаващи от незапомнени времена македонските земи и съобщава, че името на един от тях, обитаващ южната част на тези земи и говорещ най-чист български език е „дарзилци“ или „дразилцев“. Статията е написана на марвашкото българско наречие, но е преведена на руски език от К. И. Жинзифов и публикувана на него. Поради това Ст. Веркович споделя, че това име произлиза от глагола „дерзаю“ и главното им село се наричало Дарзилово или Дързилово. По-подробно за тях на стр. https://www.academia.edu/16008314/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_1868_%D0%B3

Накрая отново да споменем Юстиниян Велики, но този път за неговото отношение пък към Тракия и тракийският народ:  Tова е важно и всекиму известно, че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащият осъзнава благородните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги имат по рождение в кръвта си.“ (от превод на акад. В. Бешевлиев)

И тъй като започнахме с Омир да споменем и неговото отношение към тези хора. За него те винаги са били символ на мъжествени и силни хора.

Веселин ТракийскиТагове:   траки,   traki,   фраки thracians,


Гласувай:
7
01. didanov - здравей Веселине,
10.08.2016 14:30
поздрави за темата, разсъжденията ти са логични и добре структурирани, но бих искал да споделя моето мнение.
казваш, че думата трак е екзоним, дума чужда на местните племена. По тази логика и топонима Тракия, където живеят те би трябвало да е чужд. Но ако сравним имената на съседните области - в Мизия живеят мизи, във Витиня - витини, в Дардания - дардани, Македония - македони, Илирия - илири, Дакия - даки и т.н. Тези имена определено не са екзоними, а повечето са съвременници на траките в Тракия. Значи е логично да име племе с името траки, което е дало името на земите, които обитава. Доказателства, за това ще намерим в Илиада, при изброяването на съюзниците на троянците („Илиада II, 840-877):
"„Вожд на троянците бе шлемовеецът славният Хектор,

син на Приама; мнозина най-смели се готвеха вече

заедно с него да влязат с копия остри в боя.

Вожд на дарданците беше известният син на Анхиза,"

„Водеше цар Хипотий племе с копие силно пеласги1,

тези, които живееха сред плодородна Лариса,

тях ги предвождаха в бой Хипотий с Пилей2 войнолюбец,

двамата сина на Лет пеласгийски, потомък3 Тевтамов.

А пък Пейрой с Акаманта4 предвождаха всички тракийци,

мирно живеещи близо покрай Хелеспонт5 бързотечен.

Вождът на копиеборци кикони бе смелият Евфем " = става пределно ясно,че се изброяват вождовете на всички племена. В случая Пейрой и Акамант са вождове на племето на траките! Следователно Омир е различавал траки от троянци, пеласги и др. и не може да става дума за екзоним, още повече че споменава и Тракия като област. АКо под траки на Омир се разбираше негърци или неелини, то всички останли би трябвало да са елини, което не е вярно. Още повече че дълбоко се съмнявам в "гръцкия" произход на древния поет.
Не би трябвало да се търси гръцко значение на трак, защото то е доста по-късно и дава яснота по въпроса. Станало ли е името траки събирателно за останалите племена - вероятно да, но в един по-късен период, не и по време на Троянската война. Нека се запитаме защо е станало събирателно име? По принцип поради заслуги или траките да са били първото племе с което древните гърци да са влезли в контакт. От историята знаем обаче, че последното не е много вероятно. Тогава какви ще са били заслугите на племето траки, така че не само областта, а множеството сродни племена да бъдат наричани с това име? За сега няма отговор на този въпрос, но повече инфо можеш да прочетеш тук http://didanov.blog/history/2016/08/04/t-r-k-ili-s-pyrviiat-vladetel-na-plemeto-quot-traki-quot.1468748
поздрави
цитирай
2. didanov - и още нещо
10.08.2016 16:20
Като допълнение че думата трак не е екзоним са имена на тракийски владетели и племена съдържащи съгласните Т, Р,К, С или З като словообразуващи:
Засвидетелствани са тракийските владетели Терес и Трак, според библейските източници траките произхождат от Тирас – син на Ной.
Племена, обитаващи земите на Тракия с възможна връзка с етнонима „трак“
теризи (терици): (Североизточна Тракия, на изток от мизите)
тиризи (земите около н.Калиакра)
травси: (в областта между долното течение на Хебър и Източните Родопи)
трери: (Западна Тракия, край река Ескус( Искър) , край Сердика
трилатаи: (Западна Тракия, река Ескус )
троглодити
дерони: (Югозападна Тракия, известни с красивите си монети с колесница) може да произнасят и като терони, тирони.
цитирай
3. talasin - Прочетох внимателно коментарите ...
11.08.2016 19:27
Прочетох внимателно коментарите Ви и никъде не открих доказателство, че "трак и траки" са етноними, сиреч населението само да се е нарекло така. В такъв случай и двете групи думи "трак и траки", "грък и гърци" са екзоними. От изписаните в Уики-то над 140 имена на племена с население от първата група, нито едно не се е самонарекло с това име. Дори в българския език с "тракиец, тракийка, тракийци" може да се наричат живеещите в областта на юг от Средна гора, на север от Родопите, на запад от бреговете на Черно море и на изток от полите на Рила, но за всеки те са българи. Абсолютно същото е и хората, които другите като тях разпознават под имената от втората група и от тях нито едно не се е нарекло с тези имена. И сега те използват името "елин; и елини;" в официалното име на държавата си, което и в най-официалните ни държавни документи се използва на български език като "Гръцка Република", макар изговорените звукове на български език да звучат Елиники Димократия. И по отношение на владетел с име "Трак" има колизия. От всички изброени известни владетели от най-ранно историческо време до 106 г. от Р.Х., в английската версия на Уики-то има посочено име "Thrax" (от митологичните) с пояснението, че е син на Арес (на античен гръцки: "фракс"; което съответства на Thracian) was regarded as one of the reputed sons of Ares>Lempriеre and Wright, p. 358.) и руската Фракс (но без пояснения, от коя майка). > Lempriеre and Wright, p. 358. ".... Besides these, he was the reputed father of Romulus, Oenomaus, Bythis, Thrax, Diomedes of Thrace, &c." В Alcestis, Еврипид споменава, че едно от имената на Ares е Тракиец, тъй като той се считал за покровител на Тракия (златният си или позлатен щит е държал в капището си при Бистоните в Тракия - Абдера на р. Места). Все пак става дума за митология. А митологията ..., както и Библията не са непоклатими доказателства
цитирай
4. didanov - здравей
13.08.2016 00:36
Доказателство за това, че името трак е ендоним тоест самоопределяне е името на областта – Тракия или както Омир посочва –«тлъстопочвена Тракия». Ако Мизия е на мизите, Дардания на дарданите, Витиня на витините, то е логично Тракия да е на траките. От първитя ми коментар става ясно, че е имало племе траки съюзник на троянци, водено от Акамант и Пейрой – и за двамата се знае, че населяват земите на днешна Тракия. Името на областта се е запазило неизменно до ден днешен, което говори за определена приемственост на местното население. Ако името беше първоначално екзоним, едва ли би се запазило толкова дълго време. Римляните са били стриктни в това отношение са наричали провинциите предимно на името на преобладаващото население. Според мен е доста вероятно че Омир е бил от тракийски произход, защото при него липсва например името варвари, а за елини да не говорим. За Херодот е известно, че казва – варварите траки, което говори за деградацията на понятието ,по време на тъмните векове след Троянската война. Тоест посоката е от трак към варварин, не обратно, както трябва да се предполага ако беше екзоним. В интерес на истината, най-ранното самоназвание на траките в зората на расата е било арани или арии, в страната Ария.
Кога това името трак е станало нарицателно или събирателно за множеството близки по произход и език племена може дамо да се гадае. Но не трябва да се пренебрегва и огромната роля, която има тракийската цивилизация в цивилизоването на гръцкото население – те са им дали и боговете, и мистериите и буквите и всякакви други познания, за да може един ден ученикът да нарече учителят си варварин. поздрави
цитирай
5. starkmaster - Траки
02.12.2020 21:03
Под траки се разбират народите заселващи югоизточните територии на Балканите.По своята същност понятието траки има съвсем различно обяснение в литературата.То се формира в насоката на името на речната богиня Траке.

Друго тълкуване от диалектните форми е, че траките са войнолюбиви.Смята се, че по този начин бога Арес (бога на войната) е роден в Тракия...
В поемата „Аргонавтика” на Аполоний Родоски (ІІІ в. пр.н.е.) и във съчинението от ІІ в. на Ариан „Витиниака”. Точно последният е дал сведението за нимфата Траке, която била „майка на Трер” (епонима на тракийският народ „трери”). Откъсът е съхранен при Стефан Византийски: „Трери, народ. От Триер, син на Омбриарей и Траке, както казва Ариан във „Витиниака” (Steph. Byz., FGrHist 156 F 27).

цитирай
Търсене

За този блог
Автор: talasin
Категория: История
Прочетен: 338702
Постинги: 161
Коментари: 154
Гласове: 266
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930